Newspapers

Kenya leo Septemba 08, 1984, Issue No. 458

Volume Ref: KL_1984_M010355

  • Moja ya kamati za mkutano wa pili wa Kiswahili ilipendekezwa kufufuliwa kwa kamati ya kimataifa ya lugha ya Kiswahili ili kushughulikia swala la kubuni maneno ya kitaLamu kwa Kiswahili.

See English translation.

  • One of the committees of the second Kiswahili conference was proposed to be revived to the international Kiswahili language committee to deal with the issue to invent Tamil words in Kiswahili.