Gazeti la Kenya leo, August 02, 1980 Issue No. 1249 - Nairobi Libraries Archive
Newspapers

Gazeti la Kenya leo, August 02, 1980 Issue No. 1249

Volume Ref: TW_1980_M034562

  • “”Baada ya uamuzi wa kesi ya Mbiri, Kiano asema hana chuki, huo sio mwisho wa ulimwengu.”
  • “Cecil Rhodes ang’olewa Salisbury.”
  • “Kenya itapata wataalamu kutoka UNESCO.”
  • “Misaada ya chakula iwe kama ya mafuta-Saouma asema.”

English translation below

  • “After the decision of the Mbiri case, Kiano says he has no hatred, that is not the end of the world.”
  • “Cecil Rhodes was kicked out in Salisbury.”
  • “Kenya will get experts from UNESCO.”
  • “Food aid should be like oil-Saouma says.”
error: Content is protected !!